Impianti Fotovoltaici?
chiedi a noi
ServiServizi per agricoltura, ambiente, territorio
COSTRUZIONI MECCANICHE E IMPIANTISTICA
Forniture per energie rinnovabili
trova il partner perfetto
Wach Africa Video

بازار اقتصادی و صنعتی آفریقا و خاورمیانه فرصت‌های مستحکمی برای رشد و پیشرفت هستند. ما بیش از 20 سال در این حوزه حضور داریم، با مهارت و دانش خبره ما، آشنایی با سنت و رسوم مردم آفریقا، تجارت لجستیکی، شبکه گسترده از آشنایان و واسطه‌ها، امکان گسترش و پیشرفت سریع در بازاری بکر و دست نخورده را ایجاد میکند. اگر در پی ایجاد چنین فرصت‌های برای شرکت خود هستید، فرصت را از دست ندهید و وارد این بازار در حال توسعه بشوید. بازار آفریقا سکوی پرتاب و یاری رسان کسب و کار شما خواهد بود.

 

 یک رابطه کاری بین منطقه و کل قاره آفریقا استAFB

 

تقاضاها

وارد

پیشنهادات

وارد

دسته‌های محصولات